fbpx
Image Alt

Kodukord.

Et sa saaksid ennast vabalt ja turvaliselt tunda siis palun ole viisakas teiste külastajate ja töötajate vastu.

Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele Kultuuriklubi Tempeli külastajatele. Kultuuriklubisse Tempel sisenemisel annab külastaja nõusoleku järgida Klubi sisekorraeeskirju ja alluma töötajate korraldustele. Eeskirjade mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest neid täita. Alates kella 23:00st on Kultuuriklubis Tempel viibimine lubatud isikutel alates 18. eluaastast, erandjuhtudel pääsevad klubisse ka nooremad isikud. Vanust tõendavad järgmised dokumendid: EV pass, EV juhiluba, IDkaart. Dokumendi puudumisel on Kultuuriklubi Tempel töötajal õigus takistada Klubisse sisenemist.

Kultuuriklubisse Tempel sisenemisel ostetud pääse ei kaota Klubist väljumisel kehtivust (kui ole eriüritusel vastupidist nõutud).
Ebakorrektse riietuse korral on turvatöötajal õigus külastajat Klubisse mitte lubada.
Kultuuriklubi Tempel külastajal on keelatud endaga kaasa tuua oma alkoholi; turvatöötajal on õigus isik Klubist eemaldada.
Kultuuriklubi Tempel külastajal palume mitte võtta poliitilisi seisukohti.
Kultuuriklubisse Tempel on keelatud sisenemine relvaga või esemega, mis võib osutuda ohtlikuks teistele külastajatele või töötajatele.
Kultuuriklubi Tempel ei vastuta järelevalveta jäetud esemete eest.
Kultuuriklubi Tempel (turva) töötajatel on õigus kontrollida klientide isiklikke asju ja dokumente Klubi sisekorra eeskirjade järgimise eesmärgil.
Kultuuriklubi Tempel palub külastajatel raha kontrollida ostu sooritamisel kassa (piletikassa, baarikassa) juures; hilisemaid pretensioone ei arvestata.
Kultuuriklubi Tempel inventari tuleb kasutada heaperemehelikult. Hüvitise suurus kliendi poolt lõhutud Klubi inventari eest määratakse vastavalt kehtivale hinnakirjale või kokkuleppele ning tasutakse kassasse.
Kultuuriklubi Tempel kodukorra rikkumise või muul viisil Klubi maine kahjustamise korral võivad Klubi töötajad teha isikule korralduse Klubist lahkumiseks ning anda isikule majakeelu, mille kehtimise vältel on isiku Klubisse sisenemine keelatud.
Kultuuriklubisse Tempel on söögiga sisenemine keelatud.
Kultuuriklubis Tempel on suitsetamine lubatud ainult selleks ettenähtud kohas, mis on varustatud vastava märgistusega.
Kultuuriklubi Tempel garderoobi numbri kaotamine maksab 5 Eurot ning kultuuriklubi Tempel ei vastuta garderoobis olevate esemete eest.
Kultuuriklubi Tempel juhatus jätab endale õiguse antud kodukorda täiendada või muuta sellest ette teatamata.